Letteren | Taal gerelateerd


subsidie.startze.nl


Maak startpagina | Voeg toe aan favorieten


Startze op alfabet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gesponsorde links
Letteren | Taal gerelateerd
Friese Letteren
De subsidiemogelijkheden voor de Friese literatuur zijn vanaf 2001 verruimd met een regeling voor vertalingen vanuit het Fries. Het betreft steun aan Nederlandse uitgevers, die vertaalde Friese literatuur in hun fonds willen opnemen.
http://www.productiefonds.nl/nl/subsidies/friese_letteren/subsidiemogelijkheden_friese_l.php

Gebarentaal
Het stimuleren van cultuuruitingen in de Nederlandse Gebarentaal wordt vanaf 2001 tot de reguliere taak van het Nederlands Literair Productie- en Vertalingen Fonds (NLPVF) gerekend. Het NLPVF is met het Fonds voor de Letteren en andere organisaties in overleg om te zien hoe beleid zou kunnen worden ontwikkeld voor het vergroten en stimuleren van de toegankelijkheid van literatuur in de Nederlandse Gebarentaal. Gewerkt wordt aan een specifieke subsidieregeling en aan de instelling van een commissie van deskundigen.
http://www.productiefonds.nl/nl/subsidies/

Interculturele Literaire activiteiten
U kunt subsidie aanvragen voor een literaire activiteit in Nederland die een podium biedt aan de combinatie van in Nederland wonende schrijvers met een niet-westerse achtergrond en Nederlandse schrijvers, om de wisselwerking tussen de culturen te vergroten. Of voor een internationaal literair project en internationaal onderdeel van een Ďnationaalí gericht festival. Het plan moet hierbij gericht zijn op de promotie van Nederlandse schrijvers met een niet-westerse achtergrond in het buitenland, of op de uitwisseling tussen Nederlandse schrijvers met een niet-westerse achtergrond en schrijvers uit niet-westerse landen.
http://www.productiefonds.nl/nl/subsidieregelingen/interculturele_literaire_activiteit.php

Interculturele letterkundige reeks, bloemlezing, tijdschrift
Het NLPVF stelt subsidie beschikbaar voor de uitgave van belangrijke (klassieke) literatuur en/of literaire geschiedschrijving uit niet-westerse landen, alsook voor Nederlandse tijdschriften die de culturele dialoog bevorderen tussen Nederland en niet-westerse landen.
http://www.productiefonds.nl/nl/subsidieregelingen/interculturele_letterkundige_reeks.php

Internationale literaire manifestaties en projecten
Bij het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds te Amsterdam kan subsidie worden aangevraagd voor Internationale Literaire Manifestaties en Projecten. Op deze pagina staat waaraan u moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen, en hoe u de subsidie kunt aanvragen.
http://www.productiefonds.nl/nl/subsidies/internationale_liter.php

Letterkundige boekuitgaven
De Subsidieregeling voor letterkundige boekuitgaven is in eerste instantie bestemd voor de productie van literair belangrijke, kwalitatief hoogstaande, oorspronkelijk Nederlands- of Friestalige teksten (proza, poŽzie, essay), die niet tot het reguliere programma van de uitgeverij behoren en die financiŽle steun behoeven
http://www.productiefonds.nl/nl/subsidieregelingen/letterkundige_boekuitgaven.php

Literaire tijdschriften
Het Fonds stelt jaarlijks productiesubsidies beschikbaar voor Nederlands- en Friestalige literaire tijdschriften.
http://www.productiefonds.nl/nl/subsidieregelingen/literaire_tijdschriften_1.php

Minder toegankelijke talen
Het Fonds stelt in uitzonderlijke gevallen subsidie beschikbaar voor de Nederlandstalige uitgave van een belangrijke, klassieke literaire tekst uit een weinig toegankelijke taal. De regeling betreft werken die niet alleen in de eigen cultuur als zeer belangrijk worden beschouwd,maar die daarnaast ook in andere culturen erkenning hebben gekregen, en als zodanig deel zijn gaan uitmaken van de wereldliteratuur.
http://www.productiefonds.nl/nl/subsidieregelingen/subreg_minder_toegankelijk.php

Nederlandse literaire manifestaties
Vanaf 1 november 2007 kunt u bij het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (NLPVF) te Amsterdam meerjarige subsidie aanvragen voor een veelzijdig literatuurfestival van landelijk belang. Om te beginnen gaat het om de periode 2009-2012. Hieronder staat waaraan u moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen, en hoe u de subsidie kunt aanvragen. De uiterste inleverdatum is 1 februari 2008
http://www.productiefonds.nl/nl/subsidies/nederlandse_literaire_manifest.php

Vertaalkosten interculturele letterkundige boekuitgaven
U kunt subsidie aanvragen voor de vertaalkosten van een literaire uitgave van talentvolle (vluchtelingen)schrijvers uit niet-westerse landen die in Nederland wonen en die nog niet in het Nederlands schrijven. De auteurs moeten in principe de intentie hebben om in het Nederlands te gaan schrijven. De subsidie geldt voor de eerste 2 publicaties van de auteur bij een Nederlandse uitgeverij, waarbij het gaat om literair proza, poŽzie, literaire non-fictie of kinder- en jeugdliteratuur
http://www.productiefonds.nl/nl/subsidieregelingen/vertaalkosten_intercultureel.php

Door Sandra i.s.m. startze.nl
Er staan 10 links op deze pagina.
free html hit counter
Privacybeleid